Ngâm Chân Mộc Việt

Thành phần:

Mỗi hộp có 1 túi bột mịn được nhiền nhiên từ các loại th.ảo dư.ợc quý. ( Thiên niên kiện, tất bát, độc hoạt, khương hoạt, nhục quế, đại hồi…)

Tác dụng:

Lưu thông kh.í hu.yết, th.ông ki.nh hoạt lạc, làm ấm lòng bàn chân, ôn ấm c.ơ t.hể, giúp ngủ ngon giấc. Tr.ừ ph.ong thấp, h.ỗ tr.ợ đi.ều t.rị đa.u nhứ.c xư.ơng kh.ớp, t.ê bì chân tay. h.ỗ tr.ợ ch.ữa ch.ứng ra mồ hôi chân tay, hôi chân, nước ăn chân do nguyên nhân phong, hàn, thấp t.à sinh ra.

Suốt ngày bận rộn với công việc và học tập khiến cho bạn trở nên că.ng t.hẳng m.ệt m.ỏi gây ảnh hưởng x.ấu đến giấc ngủ thậm chí khiến bạn bị chứng mất ngủ ngủ không sâu giấc Chính vì lẽ đó phư.ơng ph.áp ng.âm chân bằng thu.ốc bắc là một gi.ải pháp tuyệt vời dành cho bạn vào lúc này.

️Cách dùng:

Mở hộp ra, xé vỏ ngoài lấy 01 túi bột th.uốc ngâm với 1, 5 lít nước sôi 100 độc C, sau 10 phút cho chín th.uốc rồi pha thêm nước nguội vào ngâm chân( chú ý: lượng nước ngâm ngập mắt cá chân là tốt nh.ất, thời điểm ngâm chân tốt n.hất vào buổi tối, thời gian ngâm chân từ 20 đến 30 phút). Mỗi túi thuốc bột sử dụng được cho một lần ngâm chân.

Trả lời